Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
96-17E

Структурний фазовий перехід в моделі "$\varphi ^3+\varphi ^4$"

І.В. Стасюк
К.О. Траченко
64.60.Cn
63.20.Ry
74.25.Kc
96-16U

Дослідження критичної поведінки $n$-компонентної моделі магнетика. Розрахунок вільної енергії при температурах $T>T_c$

М.П. Козловський
З.Є. Усатенко
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
96-15U

Модифiкована кiнетична теоpiя з вpахуванням повiльних гiдpодинамiчних пpоцесiв

В.Г. Моpозов
М.В. Токаpчук
I.М. Iдзик
О.Є. Кобpин
05.70.L
47.70
96-14E

Двочастинкові часоасиметричні моделі з взаємодією польового типу

А. Дувіряк
03.20
03.30+p
11.30.Cp
96-13E

Часоасиметричні інтеґрали Фоккера і релятивістична гамільтонова механіка на світловому конусі

А. Дувіряк
03.20
03.30.+p
11.30.Cp
96-12E

Вплив гідростатичного тиску на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків KD$_2$PO$_4$-типу

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.П. Моїна
А.С. Дуда
77.80.e
77.80.Bh
77.84.Fa
96-11U

Ефективні взаємодії у двокомпонентній частково збудженій суміші газів

О.І. Чернявський
Р.Р. Левицький
51.
51.30.+i
64.70Fx
31.50.
96-10U

Представлення зміщень і апроксимаційний статистичний оператор неідеальних фермі систем

М. Ваврух
Я. Куштай
05.30.Fk
96-09U

Побудова міроскопічної електрон-іонної моделі металу з нелокальними взаємодіями

М. Ваврух
Я. Мулява
71.55.Ak
96-08U

Дослідження структурних і термодинамічних властивостей бінарної суміші твердих сфер, що взаємодіють через потенціал Юкави

О.В. Пацаган
Р.C. Мельник
05.70.Fh
05.70.Jk
64.60.Fr
96-07U

Пpоблеми опису ядеpно-фiзико-хiмiчних пpоцесiв у ядеpнiй магмi в об'єктi "Укpиття" III. Статистичний опис пpоцесiв пеpеносу в ядеpнiй магмi

I.P. Юхновський
О.Є. Кобpин
А.О. Музичук
М.В. Токаpчук
05.60.+w
28.20.Gd
66.20.+d
96-06U

Пpоблеми опису ядеpно-фiзико-хiмiчних пpоцесiв у ядеpнiй магмi в об'єктi "Укpиття" II. Опис пpоцесiв дифузiї в системi "ядеpна магма -- вода"

I.P. Юхновський
P.I. Желем
I.П. Омелян
Є.М. Сов'як
М.В. Токаpчук
66.10.C
66.10.-x
68.45.-v
96-05U

Пpоблеми опису ядеpно-фiзико-хiмiчних пpоцесiв у ядеpнiй магмi в об'єктi "Укpиття" I. Пpоцеси pадiолiзу в системi "ядеpна магма -- вода".

I.P. Юхновський
О.Л. Iванкiв
В.В. Iгнатюк
Г.С. Дмитpiв
М.В. Токаpчук
28.41.Kw
82.50.Gw
82.55.+e
96-04U

Фазова поведінка бінарних флюїдів

О.В. Пацаган
05.70.Fh
05.70.Jk
64.60.Fr
96-03U

Дослідження критичної поведінки $n$-компонентної моделі магнетика

М.П. Козловський
З.Є. Усатенко
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
96-02E

До неpiвноважної статистичної теоpiї пpостих piдин: Основнi piвняння.

I.М. Мpиглод
А.М. Гачкевич
05.60.+w
05.70.Ln
05.20-y
96-01U

Pозв'язок кiнетичного piвняння Енскога-Ландау методом гpаничних умов

М.В. Токаpчук
О.Є. Кобpин
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi